MA HAR

Lichaamsgerichte Psychotherapie.
Natuurgeneeskunde.

MEDITATIE
Hoewel we uitzien naar geluk en vrede, zijn onze levens vol van verlies, spanning, ziekte, teleurstelling en verwarring. We compenseren dit door voor situaties weg te vluchten of een aangenaam wereldje te maken door meer te bezitten, meer te bereiken, meer te ervaren.

Door meditatie leren we dat hoe we ook proberen het leven onder controle te krijgen, er altijd verandering zal zijn. Hierdoor zullen we moeten zoeken naar andere manieren om geluk en vrede te vinden. Hoe aangenaam ons leven ook is, er zullen ook altijd onaangename situaties komen.

Aanvaarding van de dingen zoals ze werkelijk zijn, zonder oordeel of vooroordeel, zorgt voor meer mededogen. Zowel voor onszelf als voor die ander.

Om goed voor ons innerlijk te zorgen moeten we bereid zijn te leren, geduldig, open en aanvaardend zijn. Onze fouten accepteren en inspiratie hebben om telkens opnieuw te beginnen.

Wat hebben we nodig voor meditatie?

Geduld * Inspiratie * Aanvaarding Eenvoud * Doorzetting

Geduld omdat in het begin alle gedachten in je hoofd je weghalen bij het nu. Als we dingen zien zoals ze wezenlijk zijn blijven we meer in evenwicht. Eenvoud leert ons los te laten en om er alleen maar te zijn, met volledige aandacht in het moment. Concentratie helpt ons rustig van geest te worden. Is Mindful zijn!!!!

Dit helpt ons:

  • Meer zelfvertrouwen als je je op dingen kunt richten
  • Ontdekt nieuwe bronnen van energie, aandacht, kalmte
  • Door rust minder bezig zijn
  • Angst en spanning nemen af
  • Reageert intuïtiever in plaats vanuit gewoonte
  • Kalmer en helderder van geest

Onderzoek heeft uitgewezen dat meditatie in staat hersengolven dusdanig te beïnvloeden dat onze stress enspanningen afnemen.