MA HAR

Lichaamsgerichte Psychotherapie.
Natuurgeneeskunde.


Lichaamsgerichte Psychotherapie

Therapie waarbij wij ervan uitgaan dat gedachten, gebeurtenissen, emoties en gevoelens zich uiten in het lichaam. Door deze samenhang geeft het lichaam ook ingangspunten om klachten te vermin deren en de mens te helen.
De wisselwerking tussen lichaam en geest, heeft als resultaat dat psychische en emotionele klachten tot uiting komen in lichamelijke klachten. De meest bekende klachten hierin zijn; moeheid, hoofd- of buikpijn, stress- en spanningsklachten.
Het inzicht te verwerven wat het betekent wat het lichaam of wat de geest wil zeggen, en de beleving hiervan, zijn de inzet van deze therapie. Zo kunnen de psychische klachten verminderen.


Iedere ervaring en emotie brengt een lichamelijke verandering teweeg.

Deze worden opgeslagen in de geest en het lichaam. Door te ervaren, te voelen en te weten kunnen we klachten verminderen.

Zowel de lichamelijke,de emotionele als de geestelijke factoren maken deel uit van de behandelingen.