MA HAR

Lichaamsgerichte Psychotherapie.
Natuurgeneeskunde.


Bioresonantietherapie

De Bioresonantietherapie is een energetische behandelmethode uit de bio-fysische geneeskunde. In het menselijk lichaam ontstaat door allerlei processen, een energiefenomeen dat gelegen is in het feit dat de subatomaire deeltjes (op celniveau)energie aan elkaar toevoegen of elkaar energie ontnemen (aantrekken of afstoten). Als gevolg hiervan ontstaan trillingen. Deze trillingen hebben een electromagnetische lading, frequentiepatronen genoemd. 
alles in het universum heeft een specifieke optimale trilling.
Binnen de therapie maken we onderscheid tussen gezonde/optimale trillingen, afwezigeheid of verzwakte trillingen of trillingen die duiden op ziekte.

De bioresonantie is een specifieke diagnose -en therapiesystematiek waarmee we de disharmonische trillingen opsporen en behandelen. Met dit systeem kunnen we in veel gevallen de  vaak verborgen oorzaken van ziekte ontdekken.
De bioresonantietherapie leert ons wat nodig is om het systeem weer in balans te brengen. 

Anamneseformulier

Vragenlijst om ingevuld mee te nemen naar uw eerste behandeling.