Algemene Voorwaarden

Als u een afspraak maakt voor onderzoek en/of behandeling vraag ik uw aandacht voor het volgende:

 • Graag uw identiteitsbewijs mee te nemen
 • In de praktijk gelden de algemene (fatsoens-) normen en waarden
 • De behandelingen vallen onder vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering. Check hiervoor uw eigen polis
 • Voor aanvang van de behandeling moet u het anamnese formulier invullen en meenemen. DIt formulier is te vinden onder ‘Formulieren’
 • Bij behandeling van minderjarigen ook het toestemmingsformulier invullen en meenemen. Dit formulier is te vinden onder ‘Formulieren’ 
 • Betalingen geschieden contant of via de pin
 • Voor openingstijden en telefoonnummer kijkt u bij ‘Contact’
 • In de praktijk geldt een algeheel rookverbod
 • Indien u verhinderd bent graag 24 uur van te voren afbellen, anders kan het zijn dat er gereserveerde tijd in rekening wordt gebracht
 • Voor de behandeling worden medische en administratieve gegevens bijgehouden. Op deze registratie is de AVG van toepassing, waaraan de praktijk zich houdt
 • Ma Har is aangesloten bij de beroepsverenigingen VBAG en MET alsmede het register RBCZ. Behandelingen worden uitgevoerd volgens de gedragsregels en richtlijnen van deze verenigingen
 • Klachtenregeling: bespreek deze eerst met mij. Blijft er desondanks nog een klacht dan wordt deze conform de door de VBAG opgestelde reglementen afgehandeld. Klachtenafhandeling via Expertisecentrum Quasir. Ernstigere klachten worden neergelegd bij de TCZ.