Meditatie

Een methode om rust en vrede te vinden

Uit onderzoek zijn gunstige effecten van meditatie bekend, bijvoorbeeld:

 • Afname van stress
 • Een beter humeur
 • Minder zwaarlijvigheid
 • Een beter herstel na een infarct


Er kan gezegd worden dat mediteren je gezondheid verbetert doordat het onder andere je afweersysteem tegen ziekten versterkt. Voor wie spanning ervaart in zijn lichaam en moeite heeft deze spanning los te laten, bijvoorbeeld voor het slapengaan, kan meditatie een uitkomst zijn. Onderzoeken laten zien dat bij meditatie het ritme van de ademhaling trager wordt, de bloeddruk daalt en de spierspanning verminderd wordt. Er is een geleidelijke ontspanning van het lichaam bij meditatie en er ontstaat een gevoel van rust en welbevinden. Meditatie is ook een manier om de rust in jezelf terug te vinden en stress los te laten. 
Meditatie bevordert daarnaast ook de lichaams- en emotiebewustwording doordat je antwoorden kunt vinden op onder andere de volgende vragen:

 • Hoe reageert mijn lichaam op of in een bepaalde situatie?
 • Waar en hoe voel ik dat?
 • Wat vertelt mijn lichaam mij?
 • Hoe ga ik hiermee om?
 • Hoe wil ik hiermee omgaan?
 • Welke emoties ervaar ik?
 • Wanneer ervaar ik welke emoties?
 • Is er een reden waarom ik die emoties zo ervaar?
Meditatie biedt je de mogelijkheid om je kwaliteit van leven te verbeteren.
Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat meditatie een positieve invloed heeft op de gezondheid. Gunstige effecten als; afname van stress, positiever, minder zwaarlijvigheid, verbetering cholesterol, minder depressief, verbetert het geheugen, positief effect bij hart- en vaatziekten en verbetering van het immuunsysteem. 

Voordelen van meditatie verder:
Geestelijke en lichamelijke ontspanning door de ademhaling en de rust.
Beter omgaan met jouw emoties door ze te ervaren en inzicht hierin te krijgen.
Meer focus door het alert waarnemen, dit vergt concentratie.
Persoonlijke groei omdat je meer en meer ontspant je steeds bewuster wordt van jezelf en meer inzicht krijgt in jezelf. Zo functioneer je steeds prettiger.
Spirituele verdieping door het verscherpen van jouw zintuigen en de verbinding die gelegd wordt met je diepste zelf.

In de meditatie maak ik gebruik van vele vormen van stilte tot klankmeditatie, met of zonder visualisaties, kleuren, geuren etc.


aANDACHT EN CONCENTRATIE

Meditatie is bij uitstek een manier om (te leren) je aandacht te richten. Levensenergie volgt aandacht. De kunst is om je energie te richten op dat wat voor jou goed is of wat jou goeddoet. Door het richten van je aandacht op wat je ziet, hoort, voelt, ruikt of proeft, beleef je het hier en nu. De kracht van het nu stelt je in staat los te komen van het verleden, de toekomst en alle zorgen en emoties die daarmee samen kunnen hangen. Behalve het richten van je aandacht op de beleving van het hier en nu, kun je er ook voor kiezen om je aandacht te richten op je innerlijke belevingswereld. Het richten van aandacht vergt concentratie. Door regelmatig te mediteren, zal je concentratievermogen toenemen, niet alleen tijdens je meditatie, maar ook in het dagelijks leven. Een groter concentratievermogen stelt je in staat om lang(er) te mediteren, beter je aandacht te richten en minder last te hebben van ‘afleidingen’. 

sPIRITUELE VERDIEPING

Meditatie is een zeer geschikte manier om je persoonlijke spiritualiteit te ervaren. Het uitgangspunt daarbij is dat de mens uit meer bestaat dan alleen maar een lichaam en een geest: iedereen maakt deel uit van een geheel, waarin iedereen verbonden is met elkaar. Door het scherpen van je mentale zintuigen, vergroot je je verbeeldingskracht die je de mogelijkheid biedt in contact te komen met deze wereld en de onzichtbare intelligentie in jezelf. Dit kan inzichten geven die je innerlijke harmonie kunnen herstellen of verschaffen. Een spiritueel mens is zich actief bewust van zowel zijn fysieke als zijn hogere dimensie en leert beide in elkaar te integreren.